Disclaimer

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van Sinterklaas-Centrale.nl zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel van deze website, gaat u akkoord met deze disclaimer.

Deze website is eigendom van Sinterklaas-Amsterdam.nl Het is niet toegestaan om de website, geheel of gedeeltelijk, openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sinterklaas.

Sinterklaas Centrale doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Sinterklaas Centrale op internet, met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld. De inhoud van de website wordt regelmatig geactualiseerd en/of gewijzigd, desondanks kan het voorkomen dat gepubliceerde informatie niet volledig en/of onjuist is. Wijzigingen kunnen per direct en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving doorgevoerd worden. Sinterklaas Centrale is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op de website.

Sinterklaas Centrale is nimmer aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen van welke aard dan ook, die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen of andere uitingen van Sinterklaas Centrale op internet.